Studiestöd, hälsovård, måltidsstöd...

100 år pro högskolestuderande!

Fira med oss.

Under hela sin existens har FSF outtröttligt försvarat och bevakat finländska universitetsstuderandes intressen.


År 2021 fyller Finlands studentkårers förbund (FSF) rf 100 år. 

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf representerar Finlands cirka 130 000 universitetsstuderande. Alla studentkårerna vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF. FSF grundades 1921 för att främja studerandenas ställning i samhället och studerandenas välfärd.

Under hela sin existens har FSF outtröttligt försvarat och bevakat finländska universitetsstuderandes intressen som den enda finländska intresseorganisationen för universitetsstuderande. Till exempel studerandenas måltidsstöd, hälsovård och studiestöd har åstadkommits av FSF.

Som en del av vårt stora jubileumsår samlar vi FSF:s hundra år till en intressant historik så att även kommande generationer ska kunna minnas studentrörelsens historia och bragder. Jubileumsåret till ära kommer vi också att filma en dokumentär med oförglömliga intervjuer, minnen från FSF:s historia och en kort inblick i förbundets framtid.

Bli en del av jubileumsåret,
låt oss göra historia tillsammans!

”Högskolan för påverkansvetenskap”

Dagens Finland har i många avseenden formats av finländska studerande. Finlands studentkårers förbund (FSF) har kallats för ”Finlands största maffia” och ”Högskolan för påverkansvetenskap”. Många som varit aktiva inom förbundet har senare fått centrala positioner i samhället.

FSF har varit en internationell samarbetsorganisation, en serviceorganisation, en intresseorganisation, ett politiskt forum, en ungdomsorganisation och en civilsamhällesorganisation – ofta allt detta på en och samma gång.

En röst för sin generation beskriver studentrörelsen från det självständiga Finlands första år fram till idag. Den erbjuder en tittglugg in i studenternas liv, ideologier och förhoppningar under hundra år.

Beställ En röst för sin generation – FSF och studentrörelsen i Finland 1921-2021 historia nu från FSF:s webbutik

Vad är FSF?

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf representerar Finlands cirka 130 000 universitetsstuderande. Alla studentkårerna vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF. FSF grundades 1921 för att främja studerandenas ställning i samhället och studerandenas välfärd.

Bloggen FSF 100 år

Välkommen till bloggen FSF 100 år! I den här bloggen kommer vi att publicera blogginlägg skrivna av både nuvarande och före detta förbundsaktiva samt intressanta bitar från Finlands studentkårers förbunds (FSF) historia.