Studiestöd, hälsovård, måltidsstöd...

100 år pro högskolestuderande!

Fira med oss.

Under hela sin existens har FSF outtröttligt försvarat och bevakat finländska universitetsstuderandes intressen.


År 2021 fyller Finlands studentkårers förbund (FSF) rf 100 år. 

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf representerar Finlands cirka 130 000 universitetsstuderande. Alla studentkårerna vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF. FSF grundades 1921 för att främja studerandenas ställning i samhället och studerandenas välfärd.

Under hela sin existens har FSF outtröttligt försvarat och bevakat finländska universitetsstuderandes intressen som den enda finländska intresseorganisationen för universitetsstuderande. Till exempel studerandenas måltidsstöd, hälsovård och studiestöd har åstadkommits av FSF.

Som en del av vårt stora jubileumsår samlar vi FSF:s hundra år till en intressant historik så att även kommande generationer ska kunna minnas studentrörelsens historia och bragder. Jubileumsåret till ära kommer vi också att filma en dokumentär med oförglömliga intervjuer, minnen från FSF:s historia och en kort inblick i förbundets framtid.

Bli en del av jubileumsåret,
låt oss göra historia tillsammans!

Stöd arrangemangen för jubileumsåret och dokumenteringen av Finlands studentkårers förbunds hundraåriga historia för att hjälpa oss synliggöra vårt arbete för studerandenas och Finlands bästa. Genom att donera gör du en värdefull insats för att förverkliga FSF:s jubileumsår.

Vad är FSF?

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf representerar Finlands cirka 132 000 universitetsstuderande. Alla studentkårerna vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF. FSF grundades 1921 för att främja studerandenas ställning i samhället och studerandenas välfärd.

Bloggen FSF 100 år

Välkommen till bloggen FSF 100 år! I den här bloggen kommer vi att publicera blogginlägg skrivna av både nuvarande och före detta förbundsaktiva samt intressanta bitar från Finlands studentkårers förbunds (FSF) historia.