oktober 2019

Ett århundrade vid inflytandets högskola

Bästa läsare, FSF grundades för 97 år sedan för att ta hand om Finlands universitetsstuderandes internationella relationer. Under årtiondenas lopp har FSF:s representanter ansvarat för

...

SHVS säkerställer studentens hälsa

Under de senaste veckorna har vi firat reformen som utvidgar Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster till att omfatta alla studenter. Etappen är betydande, eftersom under dess

...