Hej! Vi är arbetsgruppen FSF 100 år.

Projektet FSF 100 år leds av FSF:s generalsekreterare och jubileumsårets samordnare Susanna Ranta ledar arrangemang av olika evenemang.

Bland de anställda på FSF:s kansli deltar förutom generalsekreteraren även förvaltnings- och ekonomikoordinator Aino Pekkarinen och kommunikationssakkunnig Antti Kivi i styrgruppen.

I arbetsgruppen representeras FSF-alumner av arbetsgruppens ordförande Katri Korolainen samt gruppens medlemmar Tuomas Viskari, Riitta Käppi, Seija Pyökeri och Seija Silventoinen.

Susanna Ranta
Jubileumsårets samordnare
040 701 6994
susanna.ranta@syl.fi