Hej! Vi är arbetsgruppen FSF 100 år.

Projektet FSF 100 år leds av FSF:s generalsekreterare.

Bland de anställda på FSF:s kansli deltar förutom generalsekreteraren även förvaltnings- och ekonomikoordinator Aino Pekkarinen, koordinator för medelsanskaffning Tove Nordling och kommunikationssakkunnig Liisa Kontunen i styrgruppen.

I arbetsgruppen representeras FSF-alumner av arbetsgruppens ordförande Katri Korolainen samt gruppens medlemmar Tuomas Viskari, Riitta Käppi, Seija Pyökeri och Seija Silventoinen.

Tove Nordling
040 771 5412
tove-nordling@syl.fi