Blogg

Dela med oss ditt bästa studieminne!

FSF:s hundraårsjubileum firas som en fest för alla studerande.  Ingenting förenar nuvarande och tidigare ungdomar på samma sätt som erfarenheten av att studera. Av denna

...

Feminismen kom till huset

I november 2016 beslutade Finlands studentkårers förbund rf:s förbundsmöte att kalla FJF en feministisk organisation. Sittande ordförande Heikki Koponen kommenterade debatten som uppstod om beslutet

...

Olika skeden av utkomst för studenter

Studiestödet är en förvärvad förmån, som möjligen är en av de synligaste delarna bland olika former av utkomst för studenter. Historien bakom sociala studieförmåner visar

...

Ett århundrade vid inflytandets högskola

Bästa läsare, FSF grundades för 97 år sedan för att ta hand om Finlands universitetsstuderandes internationella relationer. Under årtiondenas lopp har FSF:s representanter ansvarat för

...

SHVS säkerställer studentens hälsa

Under de senaste veckorna har vi firat reformen som utvidgar Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster till att omfatta alla studenter. Etappen är betydande, eftersom under dess

...