Hundra år av intressebevakning för universitetsstuderande i Finland!

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf representerar Finlands cirka 132 000 universitetsstuderande. Alla studentkårerna vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF. FSF grundades 1921 för att främja studerandenas ställning i samhället och studerandenas välfärd.

Under hela sin existens har FSF outtröttligt försvarat och bevakat finländska universitetsstuderandes intressen som den enda finländska intresseorganisationen för universitetsstuderande. Till exempel studerandenas måltidsstöd, hälsovård och studiestöd har åstadkommits av FSF.

År 2021 fyller FSF, som är Finlands största intressebevakningsorganisation i sitt slag, hundra år. Jubileumsåret till ära kommer det att ordnas flera festliga tillställningar som är öppna för alla. Dessutom kommer vi att publicera historiken FSF 100 år och en dokumentär om FSF:s händelserika historia. Året kulmineras i en årsfest fylld med FSF:s historia och framtid. Årsfesten ordnas i september 2021 i Finlandiahuset.

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen att fira FSF:s hundra år av bragder, dagsläge och framtid!